بوسه بر دست خدا
خدا مارا می بیند
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
Image result for ‫جمله تصویری نعره شیرها‬‎

Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎


Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎

Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎


Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎

Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎

Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎

Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎

Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎

Image result for ‫جمله تصویری سکوت‬‎نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 28 دی 1395
Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎


Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎


Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎
Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎
Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎


Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎

Image result for ‫جمله تصویری مهم نیست‬‎Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎


Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎Image result for ‫جمله تصویری می سپارمت به خدا‬‎

نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 13 دی 1395
کاش بشود
 


Image result for ‫شعر تصویری مسئولیت‬‎کاش می شد خنده را تدریس کرد 

کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد

کاش می شد عشق را تعلیم داد 

ناامیدان را امید و بیم داد

شاد بود و شادمانی را ستود 

با نشاط دیگران ، دلشاد بود

کاش می شد دشمنی را سر برید

دوستی را مثل شربت سر کشید

دشمن بی رحمی و اجحاف بود 

دوستدار نیکی و انصاف بود

کاش می شد پشت پا زد بر غرور

دور شد از خود پسندی، دور دور

با صفا و یکدل و آزاده بود 

مثل شبنم بی ریا و ساده بود

از دو رنگی و ریا پرهیز کرد

کینه را در سینه حلق آویز کرد

کاش می شد ساده و آزاد زیست

در جهانی خرم و آباد زیستImage result for ‫کاش‬‎

Image result for ‫باید از سمت خدا معجزه نازل بشود‬‎نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 28 آبان 1395

Image result for ‫مادر‬‎Image result for ‫مادر‬‎

Image result for ‫مادر‬‎

Image result for ‫مادر‬‎

Image result for ‫مادر‬‎


Image result for ‫مادر‬‎

Image result for ‫مادر‬‎


Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎

Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎

Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎


Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎
Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎


Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎
Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎

Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎

Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎


Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎


Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎

Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎

Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎

Image result for ‫ظلم فرزند به پدر و مادر‬‎


]
نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها : پدر، مادر، دعا، نفرین، غصّه، خدا،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 24 آبان 1395
[
]نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 24 آبان 1395
[
]نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها : شعر، دلتنگی، غم،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 24 آبان 1395
[
]نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها : شعر، شهر، نمی شود،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 24 آبان 1395
[
]نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 24 آبان 1395
عرفان خوبم  عزیزمی مثل دوستات

Image result for ‫جمله تصویری تشویقgif‬‎Image result for ‫جمله تصویری تشویق‬‎
Image result for ‫جمله تصویری تشویق‬‎
نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 17 آبان 1395

 Image result for ‫جمله تصویری دلتنگی‬‎

خوشحالم که گوشه ای نقشه زندگیم  خوب بافته شد.

من به وجودشاگردانم افتخار می کنم که یادم می اندازند هنوز هستم

هرچند خار چشم بعضی ها بودم.

نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 6 شهریور 1395
Image result

احسان عزیزم همیشه به یادتان هستم
نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 شهریور 1395


خاطرات شمارا از درون گرم می کنند

امّا در عین حال قلب شما را پاره پاره می کنند


 


زخم ها خوب  می شوند

امّا

 «خوب شدن »

با

« مثل روز اوّل شدن »

خیلی فرق داره


 آدم ها لالت می کنند

بعد هی می پرسند چرا حرف نمی زنی


با توهستم


فکر می کردم تو هَمدَردی

امّا نَه

تو هَم ،دَردی
گیرم که مرا جواب کردی خوش باش

تهمت زدی و خراب کردی خوش باش

آن روز که با خودت گلاویز شدی


گر آینه را مُجاب کردی خوش باشنوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها : شاد، غم، رفتن،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 خرداد 1394

Image result for ‫خانم چادری‬‎
به گوشت می رسه روزی

که بعد از تو چی شد حالم

چه جوری گریه می گردم

که از تو دست بردارم

نشد گریه کنم پیشت

نخواستم بد شه رفتارم

نمی خواستم بفهمی تا

که من طاقت نمی یارم

دلم واسه خودم می سوخت برای قلب درگیرم

یه روز تو خنده هات گفتی تو می مونی ومن میرم

تو می مونی

من میرم

♫♫♫

سرم رو گرم می کردم

که از یادم بره این غم

ولی بازم شبا تا صبح

تو رو تو خواب می دیدم

نمی دونستی اینارو

 چرا باید می فهمیدی

منو دیدی

 ولی یک بار

 ازم چیزی نپرسیدی

   ازم چیزی نپرسیدی …


دانلود با کیفیت 128:  دانـــلـــود

دانلود با کیفیت 320 : دانـــلـــودنوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها : آهنگ، پاشایی، به گوشت می رسه، باران،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394

بچّه های گلم دوری از شما برایم سخت بود

دلم تنها برای شما تنگ شده


 

 

 

 

 

رودخانه ها آب خودرا مصرف  نمی کنند

درختان میوه ی خود را نمی خورند

خورشید گرمای خودرا استفاده نمی کند

گل عطرش را برای خودش گسترش نمی دهد

 

به یاد داشته باشید که

 زندگی برای دیگران قانون طبیعت است

 

پول های خرد همیشه صدا دارند

 

امّا اسکناس ها بی صدا هستند

 

ما در زندگی،آسایش را باکسانی داریم که با ما موافق هستند

امّا زمانی رشد می کنیم که

در زندگیمان کسانی حضور داشته باشند که

 

 با ما اختلاف نظر دارند

 

اگر رنجی نمی بردیم

هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم

 

 

نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها : دلتنگی، جدایی، زورگو، ناراحتی، غم، پول، بی صدا،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 23 اسفند 1393

 

عکس و تصویر دلم گریه میخواد

 

 

 

 

منتظر  آن روز هستم

نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 11 اسفند 1393


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic