بوسه بر دست خدا tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com 2020-01-25T20:54:44+01:00 mihanblog.com پاپوش قلبی 2019-08-12T17:03:49+01:00 2019-08-12T17:03:49+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1398 خانم سیّدلر [].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ] ]]> اخلاق پسندیده 2019-07-20T17:57:11+01:00 2019-07-20T17:57:11+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1397 خانم سیّدلر ما مسلمانیم ولی بویی از اخلاق !!!!  []یاد بگیریم نگیم به من چه دینمون به ما یاد داده:آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسنددیدید چطور از ناموس مردم مواظبت کرددیدید چطور جاشو به ناتوان داددیدیدچطور به فقیر پول نداد ،بهش غذا داددیدید چطور بی فکری مردم رو در مورد پاکیزگی شهر نادیده نگرفت دیدید چطور امداد نجات شد برای نابیناو آسیب دیده ناشناسدیدید چطور از مال مردم در برابر دزدان حفاظت کرد حتّی به قیمت ناسپاسی صاحب مال هم کار خیرشو لو نداد ومنّت نگذاشتدیدید چطور جان کسی که سرش ما مسلمانیم ولی بویی از اخلاق !!!!
 
[


]


یاد بگیریم نگیم به من چه


دینمون به ما یاد داده:

آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند


دیدید چطور از ناموس مردم مواظبت کرد

دیدید چطور جاشو به ناتوان داد

دیدیدچطور به فقیر پول نداد ،بهش غذا داد

دیدید چطور بی فکری مردم رو در مورد پاکیزگی شهر نادیده نگرفت

دیدید چطور امداد نجات شد برای نابیناو آسیب دیده ناشناس

دیدید چطور از مال مردم در برابر دزدان حفاظت کرد

حتّی به قیمت ناسپاسی صاحب مال هم

کار خیرشو لو نداد ومنّت نگذاشت

دیدید چطور جان کسی که سرش تو موبایلش بود رو

از تصادف  نجات داد

به من بگید اونا مسلمانند یا ما


]]>
مورچه های ذهن یا افکار منفی ناخودآگاه 2018-12-24T16:28:14+01:00 2018-12-24T16:28:14+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1395 خانم سیّدلر [ یه کم به خودت بیا.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

یه کم به خودت بیا
]]>
تار با پوست پرتقال 2018-12-19T16:11:19+01:00 2018-12-19T16:11:19+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1394 خانم سیّدلر [[ ][ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_ifram ][
] ]]>
قایق 2018-12-17T17:23:20+01:00 2018-12-17T17:23:20+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1393 خانم سیّدلر [ ][ ][ .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
]

[
]

]]>
جامدادی 2018-12-17T17:03:07+01:00 2018-12-17T17:03:07+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1392 خانم سیّدلر [ ][ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
]
[
]
]]>
تغذیه بچه مدرسه ای ها 2018-11-27T17:59:01+01:00 2018-11-27T17:59:01+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1391 خانم سیّدلر [ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] ]]> میگه انصاف نیست برم مدرسه 81 2018-11-27T17:53:30+01:00 2018-11-27T17:53:30+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1390 خانم سیّدلر [ ][ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}[ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h
]
[
]
[
]
]]>
املاء دوران مدرسه 2018-11-27T17:49:02+01:00 2018-11-27T17:49:02+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1389 خانم سیّدلر [ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] ]]> اسباب کشی 2018-10-27T17:45:46+01:00 2018-10-27T17:45:46+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1388 خانم سیّدلر [ ][ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ][
] ]]>
طناب زنی 2018-10-27T17:09:52+01:00 2018-10-27T17:09:52+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1387 خانم سیّدلر [ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}[ ][[ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}[[ ][ ][ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:rela [
]
[
][[
]
[[
][
][
]
]
]
]]>
کوکا با طعم خون! 2018-09-12T18:29:47+01:00 2018-09-12T18:29:47+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1386 خانم سیّدلر برای محو کردن اسرائیل از روی زمین تنها شعار کافی نیست، باید اقدام و عمل کرد. ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} برای محو کردن اسرائیل از روی زمین تنها شعار کافی نیست،
باید اقدام و عمل کرد.

] ]]>
چگونه هورمون گوشت مرغ را قبل از پختن از بین ببریم 2018-09-12T18:24:22+01:00 2018-09-12T18:24:22+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1385 خانم سیّدلر [ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] ]]> گلدان 2018-07-31T12:35:18+01:00 2018-07-31T12:35:18+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1384 خانم سیّدلر [ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] ]]> کارت گل 2018-07-31T12:31:45+01:00 2018-07-31T12:31:45+01:00 tag:http://bosebardastekhoda.mihanblog.com/post/1383 خانم سیّدلر [ ].h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] ]]>